Shingeki no Kyojin Episode 4 – Finally, they come

shingeki no kyojin eren vs colossal titan steam
Oh yeah.

I’ve been waiting for this.
Shingeki no Kyojin Episode 4 Review
Attack on Titan Episode 4 Review
“A Night of Discharge Ceremony (Restoration of Mankind part 2)”
“Kaisan Shiki no Yoru ―Jinrui no Saiki ②―”
(解散式の夜 ―人類の再起②―)

Continue reading

Shingeki no Kyojin Episode 3 – Eren’s struggle

Shingeki no Kyojin 3d maneuver gear
Success.

Introductions, training, failure, and success.
Shingeki no Kyojin Episode 3 Review
Attack on Titan Episode 3 Review
“A Dimming Light in Despair (Restoration of Mankind part 1)”
“Zetsubō no Naka de Nibuku Hikaru ―Jinrui no Saiki ①―”
(絶望の中で鈍く光る ―人類の再起①―)

Continue reading