Shingeki no Kyojin Episode 4 – Finally, they come

shingeki no kyojin eren vs colossal titan steam
Oh yeah.

I’ve been waiting for this.
Shingeki no Kyojin Episode 4 Review
Attack on Titan Episode 4 Review
“A Night of Discharge Ceremony (Restoration of Mankind part 2)”
“Kaisan Shiki no Yoru ―Jinrui no Saiki ②―”
(解散式の夜 ―人類の再起②―)

Continue reading