Valvrave the Liberator Episode 24 (FINALE) – LOOOOOOOOOL. OK SUNRISE.

Valvrave the Liberator L-Elf episode 24
ERU ERUFU.

LOLOLOLOLOLOLOLOL.
Valvrave the Liberator Episode 24 Review
Kakumeiki Valvrave Episode 24 Review
“Revolution to the Future”
“Mirai e no Kakumei”
(未来への革命)

Continue reading

Favorite Valvrave the Liberator Episode 7 – THIS IS WHAT I’M TALKING ABOUT

valvrave eru erufu piloting mecha
ERU ERUFU.

VALVRAVE VALVRAVING.
Valvrave the Liberator Episode 7 Review
Kakumeiki Valvrave Episode 7 Review
Haruto Under the Ruins
Gareki no Shita no Haruto
瓦礫の下のハルト

Continue reading